Gå direkt till sidans innehåll

Vinterkyla

Nyckeltal SE. 1.1. 4

Uppgifterna på frost- och vinterdagar som redovisas här kommer från Miljöförvaltningens meteorologiska mast vid Heleneholm. Frostdag avser dygn under året då minimitemperaturen är under 0 °C någon gång under dygnet. Vinterdag avser dygn med en dygnsmedeltemperatur som understiger 0 °C.

Antal frost- och vinterdagar

Rad-id Mätområde Datum Värde (dygn)

0

Frostdagar

1992

45

1

Frostdagar

1993

74

2

Frostdagar

1994

46

3

Frostdagar

1995

64

4

Frostdagar

1996

107

5

Frostdagar

1997

70

6

Frostdagar

1998

52

7

Frostdagar

1999

46

8

Frostdagar

2000

27

9

Frostdagar

2001

78

10

Frostdagar

2002

58

11

Frostdagar

2003

69

12

Frostdagar

2004

60

13

Frostdagar

2005

69

14

Frostdagar

2006

73

15

Frostdagar

2007

26

16

Frostdagar

2008

35

17

Frostdagar

2009

51

18

Frostdagar

2010

108

19

Frostdagar

2011

52

20

Frostdagar

2012

59

21

Frostdagar

2013

81

22

Frostdagar

2014

23

23

Frostdagar

2015

22

24

Frostdagar

2016

47

25

Frostdagar

2017

41

26

Frostdagar

2018

57

27

Frostdagar

2019

35

28

Frostdagar

2020

25

29

Frostdagar

2021

46

30

Frostdagar

2022

36

31

Frostdagar

2023

43

32

Vinterdagar

1992

20

33

Vinterdagar

1993

36

34

Vinterdagar

1994

25

35

Vinterdagar

1995

29

36

Vinterdagar

1996

69

37

Vinterdagar

1997

32

38

Vinterdagar

1998

26

39

Vinterdagar

1999

24

40

Vinterdagar

2000

13

41

Vinterdagar

2001

32

42

Vinterdagar

2002

19

43

Vinterdagar

2003

46

44

Vinterdagar

2004

31

45

Vinterdagar

2005

38

46

Vinterdagar

2006

48

47

Vinterdagar

2007

12

48

Vinterdagar

2008

12

49

Vinterdagar

2009

30

50

Vinterdagar

2010

93

51

Vinterdagar

2011

35

52

Vinterdagar

2012

37

53

Vinterdagar

2013

44

54

Vinterdagar

2014

15

55

Vinterdagar

2015

6

56

Vinterdagar

2016

24

57

Vinterdagar

2017

15

58

Vinterdagar

2018

32

59

Vinterdagar

2019

6

60

Vinterdagar

2020

0

61

Vinterdagar

2021

26

62

Vinterdagar

2022

10

63

Vinterdagar

2023

15

Datakälla: Miljöförvaltningen

Kommentar

Under år 2023 var det 15 vinterdagar (dygnsmedeltemperatur < 0 °C) i Malmö vid Heleneholm. Endast en svagt minskande trend avseende vinterdagar går att se för den redovisade perioden. Noterbart är dock att under år 2020 uppmättes inte någon dag med medeltemperatur under 0 °C.

Antalet frostdagar (lägsta temperatur < 0 °C) uppgick år 2023 till 43 stycken. En minskande trend avseende antalet frostdagar i Malmö kan utläsas av diagrammet. Både antalet frostdagar och vinterdagar var som flest år 1996 och år 2010.

Senast uppdaterad: 2024-04-15