Gå direkt till sidans innehåll

Torra dygn

Nyckeltal SE. 1.1. 16

Uppgifterna på dygn utan nederbörd som redovisas här kommer från Miljöförvaltningens meteorologiska mast vid Heleneholm i Malmö. Torra dygn definieras här som antal dygn på ett år med mindre än 0,2 mm nederbördsmängd under dygnet (0-24) och innefattar både regn och snö.

Antal dygn utan nederbörd vid Heleneholm

Datakälla: Miljöförvaltningen och SMHI
Senaste värdet:
177 dygn (2023)
Utgångsvärde:
206 dygn (1992)

Kommentar

Antal torra dygn minskade under år 2023 och uppgick till 177 dygn vilket var bland det lägsta antalet under den redovisade perioden. Den linjära trenden visar på en minskning avseende torra dygn i Malmö.

Högst antal torra dygn på ett år var det år 2008 under den redovisade perioden, då antalet uppgick till 230 dygn. Lägst antal torra dygn inträffade år 2015 då antalet var 169 dygn.

På grund av problem med regnmätaren under år 2017 redovisas inget värde för torra dygn detta år.

Senast uppdaterad: 2024-04-22