Gå direkt till sidans innehåll

Kraftig dygnsnederbörd

Nyckeltal SE. 1.1. 15

Uppgifterna på dygnsnederbörden som redovisas här kommer från Miljöförvaltningens meteorologiska mast vid Heleneholm i Malmö. Kraftig dygnsnederbörd definieras här som antal dygn på ett år med mer än 10 mm nederbördsmängd under dygnet (0-24) och innefattar både regn och snö.

Antal dagar med mer än 10 mm nederbörd vid Heleneholm

Datakälla: Miljöförvaltningen och SMHI
Senaste värdet:
24 dygn (2023)
Utgångsvärde:
3 dygn (1992)

Kommentar

Antal dygn med kraftig dygnsnederbörd steg under år 2023 och uppgick till 24 dygn vilket var det högsta antalet sedan år 2004. Den linjära trenden visar på minskande antal dagar per år med kraftig dygnsnederbörd i Malmö.

Högst antal dygn med kraftig nederbörd på ett år var det år 2003 och 2004 under den redovisade perioden. Då uppgick antalet till 43 respektive 47 dygn. Lägst antal dygn med kraftig nederbörd inträffade det första året under den redovisade perioden. År 1992 var det endast tre dygn med kraftig nederbörd vid Heleneholm i Malmö.

På grund av problem med regnmätaren under år 2017 redovisas inget värde för kraftig dygnsnederbörd detta år.

Senast uppdaterad: 2024-04-15