Gå direkt till sidans innehåll

Värmebölja

Nyckeltal SE. 1.1. 6

Uppgifterna på värmeböljor som redovisas här kommer från Miljöförvaltningens meteorologiska mast vid Heleneholm i Malmö. Värmebölja definieras som årets längsta sammanhängande period med en dygnsmedeltemperatur över +20 °C. Denna definition används av SMHI i deras beräkningar av framtida klimatscenarier.

Antal dagar på årets längsta värmebölja

Datakälla: Miljöförvaltningen
Senaste värdet:
3 dagar (2023)
Utgångsvärde:
8 dagar (1992)

Kommentar

Under år 2023 varade den längsta värmeböljan (dygnsmedeltemperatur > 20 °C) i 3 dagar i sträck. År 2018 varade den längsta värmeböljan i hela 26 dagar vilket var rekord för den redovisade perioden. En svagt minskande trend avseende värmebölja i Malmö kan utläsas av diagrammet.

I diagrammet redovisas endast den längsta sammanhängande värmeböljeperioden under respektive år. Under samma år kan därför kortare värmeböljor också ha inträffat.

Senast uppdaterad: 2024-04-15