Gå direkt till sidans innehåll

Graddagar för kylning

Nyckeltal SE. 1.1. 10

Uppgifterna som redovisas här är beräknade utifrån temperaturmätningar vid Miljöförvaltningens meteorologiska mast i Heleneholm i Malmö.

Graddagar för kylning i Malmö

Datakälla: Miljöförvaltningen och SMHI
Senaste värdet:
61 graddagtal (2022)
Utgångsvärde:
50 graddagtal (1992)

Kommentar

Antalet graddagar för kylning uppgick till 61 stycken under år 2022 vilket är ett av de högre värdena under den redovisade perioden. Under år 2018 var kylbehovet ovanligt stort i Malmö, 110 graddagar, vilket orsakades av den varma sommaren. En svagt ökande trend avseende antalet graddagar för kylning kan utläsas ur diagrammet.

Graddagar ger ett mått på hur temperaturen för en viss tidsperiod har avvikit mot den normala temperaturen för en specifik ort. Graddagar för kylning är ett mått som används i energisammanhang för att uppskatta behovet av kylning i bostäder och kontor. Det är skillnaden mellan dygnsmedeltemperaturen och tröskelvärdet +20 °C, summerat över ett helt år.

Senast uppdaterad: 2023-03-09