Gå direkt till sidans innehåll

Lägsta timtemperatur

Nyckeltal SE. 1.1. 21

Uppgifterna på lägsta timtemperatur som redovisas här kommer från Miljöförvaltningens meteorologiska mast vid Heleneholm i Malmö. Lägsta timtemperatur definieras här som respektive års lägsta timmedeltemperatur.

Årets lägsta timtemperatur vid Heleneholm

Datakälla: Malmö stad
Senaste värdet:
-8,5 °C (2023)
Utgångsvärde:
-7,2 °C (1992)

Kommentar

Den lägsta timmedeltemperaturen uppgick år 2023 till -8,5 °C vid Heleneholm i Malmö vilket ligger runt medelvärdet för den redovisade perioden. Den linjära trenden visar på en ökande lägsta timmedeltemperatur vid Heleneholm.

Den lägsta dygnsmedeltemperaturen varierar mycket mellan åren. Det högsta årsvärdet uppgick till -2,3 °C år 2019 och 2020 medan det lägsta uppgick till -15,7 °C år 2010.

Senast uppdaterad: 2024-04-15