Gå direkt till sidans innehåll

Vindstyrka

Nyckeltal SE. 1.1. 13

Uppgifterna på vindstyrkan som redovisas här kommer från mätningar vid vindkraftsparken Lillgrund i Öresund samt från Miljöförvaltningens meteorologiska mast vid Heleneholm i Malmö.

Årsmedelvind vid Heleneholm och Lillgrund

Datakälla: Miljöförvaltningen och Vattenfall Vindkraft AB
Senaste värdet:
3,87 m/s (2023)
Utgångsvärde:
3,73 m/s (1992)

Kommentar

Medelvindstyrkan har varierat mellan 3,64 och 3,98 m/s vid Heleneholm och variationerna stämmer väl med hur variationen har varit vid Lillgrund. Till havs är dock variationsintervallet större med en lägsta medelvindstyrka på 6,25 m/s och en högsta på 7,35 m/s. De senaste 30 åren har det möjligen funnits en viss ökad medelvindhastighet vid Heleneholm.

Vindkraftsparken vid Lillgrund byggdes under år 2007, driftsattes under år 2008 och var i full drift år 2009. Under år 2013 erhölls inget korrekt värde på grund av brott på en sjökabel.

Senast uppdaterad: 2024-04-22