Gå direkt till sidans innehåll

Sommarvärme

Nyckeltal SE.1.1.5

Uppgifterna på sommar-och högsommardagar som redovisas här kommer från Miljöförvaltningens meteorologiska mast vid Heleneholm.

Antal sommar- och högsommardagar i Malmö

Datakälla: Miljöförvaltningen

Kommentar

Under år 2021 var det 16 dagar med en maxtemperatur på över 25 °C. År 2018, var det ovanligt många högsommardagar, 40 stycken. Den tidigare högsta noteringen var år 1992 då antalet högsommardagar var 36 stycken. En svagt minskande trend avseende antalet högsommardagar i Malmö kan fortfarande utläsas ur diagrammet.

Antalet sommardagar låg på en relativt hög nivå år 2021 och uppgick till 179 stycken. Antalet sommardagar har varit som högst sommaren 2000, 2014 och 2018 med 193, 195 respektive 190 stycken. En ökande trend avseende antalet sommardagar i Malmö kan utläsas ut diagrammet.

Högsommardag är här antal dygn då maximitemperaturen är över +25 °C någon gång under dygnet. Sommardagar avser antalet dygn med en dygnsmedeltemperatur som överstiger 10 °C.

Senast uppdaterad: 2022-02-07