Gå direkt till sidans innehåll

Torrperiod

Nyckeltal SE. 1.1. 17

Uppgifterna på torrperiod som redovisas här kommer från Miljöförvaltningens meteorologiska mast vid Heleneholm i Malmö. Torrperiod definieras här som årets längsta sammanhängande period med mindre än 0,2 mm nederbördsmängd under dygnet (0-24) och innefattar både regn och snö.

Flest antal dagar i följd utan nederbörd vid Heleneholm

Datakälla: Miljöförvaltningen och SMHI
Senaste värdet:
22 dygn (2023)
Utgångsvärde:
39 dygn (1992)

Kommentar

Under år 2023 varade den längsta torrperioden i 22 dagar i sträck vilket var den längsta torrperioden under ett år sedan år 2016. Den linjära trenden visar inte på någon förändring avseende torrperiod i Malmö.

Den längsta torrperioden under den redovisade perioden varade i 46 dygn och skedde under år 2007. Den näst längsta varade i 40 dygn och skedde år 2002. Två år till med långa torrperioder var år 1992 med 39 dygn och år 2016 med 38 dygn. Inga andra år har haft längre torrperioder än 30 dygn. Den kortaste torrperioden var under år 1998 och den varade i åtta dygn.

I diagrammet redovisas endast den längsta sammanhängande torrperioden under respektive år. Under samma år kan därför kortare torrperioder också ha inträffat.

På grund av problem med regnmätaren under år 2017 redovisas inget värde för torrperiod detta år.

Senast uppdaterad: 2024-04-22