Gå direkt till sidans innehåll

Högsta dygnsnederbörd

Nyckeltal SE. 1.1. 14

Uppgifterna på dygnsnederbörden som redovisas här kommer från Miljöförvaltningens meteorologiska mast vid Heleneholm i Malmö. Högsta dygnsnederbörd definieras här som årets största nederbördsmängd under ett dygn (0-24) och innefattar både regn och snö.

Årets största dygnsnederbörd vid Heleneholm

Datakälla: Miljöförvaltningen och SMHI
Senaste värdet:
58,9 mm (2023)
Utgångsvärde:
24,4 mm (1992)

Kommentar

Den högsta dygnsnederbörden uppgick år 2023 till 58,9 mm vid Heleneholm i Malmö vilket är ett av de högre värdena under den redovisade perioden. Trenden är inte helt tydlig, men det tycks finnas en viss nedgång sedan år 1992.

Den högsta dygnsnederbörden varierar mycket mellan åren. Det högsta årsvärdet uppgick till 97,2 mm år 1994 medan det lägsta uppgick till 15,3 mm år 2018.

På grund av problem med regnmätaren under år 2017 redovisas inget värde för högsta dygnsnederbörd detta år.

Senast uppdaterad: 2024-04-22