Gå direkt till sidans innehåll

Grundvattennivå

Nyckeltal SE. 1.1. 25

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) mäter grundvattennivåer på ett flertal platser i Sverige. Här redovisas uppmätt grundvattennivå på en station vid Tygelsjö, söder om Malmö. Nivån på grundvattnet anges här som meter under markytan.

Grundvattnets nivå vid Tygelsjö

Datakälla: SGU
Senaste värdet:
-8,49416 meter (2023)
Utgångsvärde:
-8,18417 meter (1972)

Kommentar

Både år 2022 och 2023 låg grundvattennivån på -8,5 meter under markytan på mätstationen i Tygelsjö. Totalt sett har grundvattennivån vid Tygelsjö söder om Malmö sjunkit något mellan år 1972 och 2023. Den linjära trenden visar tydligt på allt lägre grundvattennivåer under den redovisade perioden.

Senast uppdaterad: 2024-04-22