Gå direkt till sidans innehåll

Vinterkyla

Nyckeltal SE. 1.1. 4

Uppgifterna på frost- och vinterdagar som redovisas här kommer från Miljöförvaltningens meteorologiska mast vid Heleneholm. Frostdag avser dygn under året då minimitemperaturen är under 0 °C någon gång under dygnet. Vinterdag avser dygn med en dygnsmedeltemperatur som understiger 0 °C.

Antal frost- och vinterdagar

Datakälla: Miljöförvaltningen

Kommentar

Under år 2023 var det 15 vinterdagar (dygnsmedeltemperatur < 0 °C) i Malmö vid Heleneholm. Endast en svagt minskande trend avseende vinterdagar går att se för den redovisade perioden. Noterbart är dock att under år 2020 uppmättes inte någon dag med medeltemperatur under 0 °C.

Antalet frostdagar (lägsta temperatur < 0 °C) uppgick år 2023 till 43 stycken. En minskande trend avseende antalet frostdagar i Malmö kan utläsas av diagrammet. Både antalet frostdagar och vinterdagar var som flest år 1996 och år 2010.

Senast uppdaterad: 2024-04-15