Gå direkt till sidans innehåll

Vindstyrka

Nyckeltal SE. 1.1. 13

Uppgifterna på vindstyrkan som redovisas här kommer från mätningar vid vindkraftsparken Lillgrund i Öresund samt från Miljöförvaltningens meteorologiska mast vid Heleneholm i Malmö.

Årsmedelvind vid Heleneholm och Lillgrund

Rad-id Mätområde Datum Värde (m/s)

0

Heleneholm

2007

3,84

1

Heleneholm

2008

3,87

2

Heleneholm

2009

3,66

3

Heleneholm

2010

3,85

4

Heleneholm

2011

3,85

5

Heleneholm

2012

3,76

6

Heleneholm

2013

3,64

7

Heleneholm

2014

3,68

8

Heleneholm

2015

3,98

9

Heleneholm

2016

3,64

10

Heleneholm

2017

3,86

11

Heleneholm

2018

3,65

12

Heleneholm

2019

3,84

13

Heleneholm

2020

3,94

14

Heleneholm

2021

3,65

15

Heleneholm

2022

3,7

16

Lillgrund

2009

6,55

17

Lillgrund

2010

6,25

18

Lillgrund

2011

6,92

19

Lillgrund

2012

7,17

20

Lillgrund

2014

7,35

21

Lillgrund

2015

7,35

22

Lillgrund

2016

6,66

23

Lillgrund

2017

7,26

24

Lillgrund

2018

6,65

25

Lillgrund

2019

7,05

26

Lillgrund

2020

7,25

27

Lillgrund

2021

6,56

28

Lillgrund

2022

6,76

Datakälla: Miljöförvaltningen och Vattenfall Vindkraft AB

Kommentar

Medelvindstyrkan har varierat mellan 3,64 och 3,98 m/s vid Heleneholm och variationerna stämmer väl med hur variationen har varit vid Lillgrund. Till havs är dock variationsintervallet större med en lägsta medelvindstyrka på 6,25 m/s och en högsta på 7,35 m/s. De senaste 30 åren har det funnits en viss ökad medelvindhastighet.

Vindkraftsparken vid Lillgrund byggdes under år 2007, driftsattes under år 2008 och var i full drift år 2009. Under år 2013 erhölls inget korrekt värde på grund av brott på en sjökabel.

Senast uppdaterad: 2023-10-31