Gå direkt till sidans innehåll

Vegetationsperiodens längd

Nyckeltal SE.1.1.8

Uppgifterna på vegetationsperiodens längd som redovisas här är beräknade utifrån mätningar vid Miljöförvaltningens meteorologiska mast i Heleneholm i Malmö.

Vegetationsperiodens längd i Malmö

Rad-id Mätområde Datum Värde (dygn)

0

Standardnormalvärde 1961-1990

1992

215

1

Störst under perioden

1992

302

2

Störst under perioden

2022

302

3

Standardnormalvärde 1961-1990

2022

215

4

Minst under perioden

1992

222

5

Minst under perioden

2022

222

6

Årsvärde

1992

248

7

Årsvärde

1993

229

8

Årsvärde

1994

254

9

Årsvärde

1995

230

10

Årsvärde

1996

222

11

Årsvärde

1997

231

12

Årsvärde

1998

252

13

Årsvärde

1999

246

14

Årsvärde

2000

232

15

Årsvärde

2001

232

16

Årsvärde

2002

253

17

Årsvärde

2003

251

18

Årsvärde

2004

250

19

Årsvärde

2005

250

20

Årsvärde

2006

265

21

Årsvärde

2007

291

22

Årsvärde

2008

277

23

Årsvärde

2009

253

24

Årsvärde

2010

234

25

Årsvärde

2011

258

26

Årsvärde

2012

261

27

Årsvärde

2013

249

28

Årsvärde

2014

283

29

Årsvärde

2015

280

30

Årsvärde

2016

264

31

Årsvärde

2017

261

32

Årsvärde

2018

248

33

Årsvärde

2019

285

34

Årsvärde

2020

302

35

Årsvärde

2021

263

36

Årsvärde

2022

272

Datakälla: Miljöförvaltningen

Kommentar

En ökande trend avseende vegetationsperiodens längd i Malmö kan utläsas av diagrammet för den redovisade perioden. Diagrammet visar även att varje år under perioden har längden på vegetationsperioden varit högre än standardnormalvärdet under åren 1961-1990.

Vegetationsperiod definieras som den period av året då dygnsmedeltemperaturen överstiger +5 °C. Denna definition används av SMHI i deras beräkningar av framtida klimatscenarier. Starttidpunkten för vegetationsperioden, enligt SMHIs definition, är den första dagen på året i en sammanhängande fyradagarsperiod när dygnsmedeltemperaturen överstiger +5 °C. Sluttidpunkten är på samma sätt istället den sista dagen i den sista fyradagarsperioden på året då dygnsmedeltemperaturen överstiger +5 °C. Diagrammet ovan har, av beräkningstekniska skäl, den första och sista dagen med dygnsmedeltemperatur överstigande +5 °C som start- och slutpunkt för vegetationsperiodens längd.

Senast uppdaterad: 2023-03-09