Gå direkt till sidans innehåll

Nederbörd

Nyckeltal SE.1.1.1

Uppgifterna på årsnederbörden som redovisas här kommer från Miljöförvaltningens meteorologiska mast vid Heleneholm i Malmö.

Årsnederbörd i Malmö

Rad-id Mätområde Datum Värde (mm)

0

Standardnormalvärde 1991-2020

1992

635

1

Standardnormalvärde 1991-2020

2021

635

2

Störst under perioden

1992

819

3

Störst under perioden

2021

819

4

Minst under perioden

1992

428

5

Minst under perioden

2021

428

6

Referensnormalvärde 1961-1990

1992

602

7

Referensnormalvärde 1961-1990

2021

602

8

Årsvärde

1992

496

9

Årsvärde

1993

697

10

Årsvärde

1994

819

11

Årsvärde

1995

551

12

Årsvärde

1996

547

13

Årsvärde

1997

606

14

Årsvärde

1998

712

15

Årsvärde

1999

715

16

Årsvärde

2000

553

17

Årsvärde

2001

651

18

Årsvärde

2002

638

19

Årsvärde

2003

518

20

Årsvärde

2004

577

21

Årsvärde

2005

440

22

Årsvärde

2006

714

23

Årsvärde

2007

452

24

Årsvärde

2008

540

25

Årsvärde

2009

481

26

Årsvärde

2010

653

27

Årsvärde

2011

675

28

Årsvärde

2012

541

29

Årsvärde

2013

542

30

Årsvärde

2014

817

31

Årsvärde

2015

631

32

Årsvärde

2016

523

33

Årsvärde

2017

708

34

Årsvärde

2018

428

35

Årsvärde

2019

632

36

Årsvärde

2020

588

37

Årsvärde

2021

644

Datakälla: Miljöförvaltningen och SMHI

Kommentar

Under år 2021 var den samlade nederbördsmängden i nivå med normalvärdet. En svagt minskande trend av årsnederbörden i Malmö kan utläsas av diagrammet för den redovisade perioden.

Den blå linjen visar medelvärdet av årsnederbörden för åren 1991-2020, i Malmö, enligt SMHI:s uppgifter. Den gröna linjen visar medelvärdet för referensnormalperioden 1961-1990 i Malmö. Referensnormalperioden används som referens vid klimatstudier.

Senast uppdaterad: 2022-07-12