Gå direkt till sidans innehåll

Nederbörd

Nyckeltal SE. 1.1. 1

Uppgifterna på årsnederbörden som redovisas här kommer från Miljöförvaltningens meteorologiska mast vid Heleneholm i Malmö.

Årsnederbörd i Malmö

Rad-id Mätområde Datum Värde (mm)

0

Årsvärde

1992

496

1

Årsvärde

1993

697

2

Årsvärde

1994

819

3

Årsvärde

1995

551

4

Årsvärde

1996

547

5

Årsvärde

1997

606

6

Årsvärde

1998

712

7

Årsvärde

1999

715

8

Årsvärde

2000

553

9

Årsvärde

2001

651

10

Årsvärde

2002

638

11

Årsvärde

2003

518

12

Årsvärde

2004

577

13

Årsvärde

2005

440

14

Årsvärde

2006

714

15

Årsvärde

2007

452

16

Årsvärde

2008

540

17

Årsvärde

2009

481

18

Årsvärde

2010

653

19

Årsvärde

2011

675

20

Årsvärde

2012

541

21

Årsvärde

2013

542

22

Årsvärde

2014

817

23

Årsvärde

2015

631

24

Årsvärde

2016

523

25

Årsvärde

2017

708

26

Årsvärde

2018

428

27

Årsvärde

2019

632

28

Årsvärde

2020

588

29

Årsvärde

2021

640

30

Årsvärde

2022

586

31

Standardnormalvärde 1991-2020

1992

658

32

Standardnormalvärde 1991-2020

2022

658

33

Störst under perioden

1992

819

34

Störst under perioden

2022

819

35

Minst under perioden

1992

428

36

Minst under perioden

2022

428

37

Referensnormalvärde 1961-1990

1992

542

38

Referensnormalvärde 1961-1990

2022

542

Datakälla: Miljöförvaltningen och SMHI

Kommentar

Trenden med något mindre nederbörd håller i sig. Under år 2022 var den samlade nederbördsmängden lägre än det nya normalvärdet. En svagt minskande trend av årsnederbörden i Malmö kan utläsas av diagrammet för den redovisade perioden.

Den blå linjen visar medelvärdet av årsnederbörden för åren 1991-2020, i Malmö, enligt SMHI:s uppgifter. Den gröna linjen visar medelvärdet för referensnormalperioden 1961-1990 i Malmö. Referensnormalperioden används som referens vid klimatstudier.

Senast uppdaterad: 2023-03-13