Gå direkt till sidans innehåll

Årsnederbörd

Nyckeltal SE. 1.1. 1

Uppgifterna på årsnederbörden som redovisas här kommer från Miljöförvaltningens meteorologiska mast vid Heleneholm i Malmö. Nederbörd definieras här då det uppmätts minst 0,2 mm på ett dygn. Årsnederbörden är den sammanlagda nederbörden som uppmätts under hela året och innefattar både regn och snö.

Årsnederbörd vid Heleneholm

Rad-id Nederbörd Senaste värdet (mm) Datum

0

Störst under perioden

 913

2023

1

Årsvärde

 913

2023

2

Standardnormalvärde 1991-2020

 658

2023

3

Referensnormalvärde 1961-1990

 542

2023

4

Minst under perioden

 428

2023

Datakälla: Miljöförvaltningen och SMHI

Kommentar

Årsnederbörden vid Heleneholm i Malmö uppgick till 913 mm under år 2023. Trenden med något mindre nederbörd bröts därmed, då det detta år föll det mesta som fallit under de senaste 30 åren. Om detta är början på en ny trend är dock svårt att sia om. Den linjära trenden visar därmed nu på en svagt ökande årsnederbörd i Malmö.

Den blå linjen visar medelvärdet av årsnederbörden för åren 1991-2020, i Malmö, enligt SMHI:s uppgifter. Den gröna linjen visar medelvärdet för referensnormalperioden 1961-1990 i Malmö. Referensnormalperioden används som referens vid klimatstudier.

År 2014 var årsmedelnederbörden också jämförelsevis hög. Detta år uppmättes stora nederbördsmängder under sommaren och den 31 augusti inträffade ett rekordregn som orsakade väldiga problem i stora delar av Malmö.

På grund av problem med regnmätaren under år 2017 används detta år uppgifter från SMHI:s mätningar vid XXX för beräkning av årsmedelnederbörden för detta år.

Senast uppdaterad: 2024-04-22