Gå direkt till sidans innehåll

Graddagar för uppvärmning

Nyckeltal SE.1.1.9

Uppgifterna som redovisas här är beräknade utifrån temperaturmätningar vid Miljöförvaltningens meteorologiska mast i Heleneholm i Malmö.

Graddagar för uppvärmning i Malmö

Rad-id Mätområde Datum Värde (graddagtal)

0

Standardnormalvärde 1981-2010

1992

3100

1

Standardnormalvärde 1981-2010

2022

3100

2

Årsvärde

1992

2864

3

Årsvärde

1993

3214

4

Årsvärde

1994

2992

5

Årsvärde

1995

3075

6

Årsvärde

1996

3478

7

Årsvärde

1997

3140

8

Årsvärde

1998

3003

9

Årsvärde

1999

2861

10

Årsvärde

2000

2636

11

Årsvärde

2001

3082

12

Årsvärde

2002

2914

13

Årsvärde

2003

3024

14

Årsvärde

2004

2985

15

Årsvärde

2005

2897

16

Årsvärde

2006

2811

17

Årsvärde

2007

2619

18

Årsvärde

2008

2626

19

Årsvärde

2009

2903

20

Årsvärde

2010

3512

21

Årsvärde

2011

2799

22

Årsvärde

2012

2982

23

Årsvärde

2013

2968

24

Årsvärde

2014

2480

25

Årsvärde

2015

2649

26

Årsvärde

2016

2748

27

Årsvärde

2017

2764

28

Årsvärde

2018

2673

29

Årsvärde

2019

2544

30

Årsvärde

2020

2356

31

Årsvärde

2021

2798

Datakälla: Miljöförvaltningen och SMHI

Kommentar

En minskande trend av antalet graddagar för uppvärmning i Malmö kan utläsas av diagrammet för den redovisade perioden. Diagrammet visar även tydligt att graddagstalet under perioden mestadels har varit lägre än normalvärdet under åren 1981-2010 i Malmö.

Graddagar ger ett mått på hur temperaturen för en viss tidsperiod har avvikit mot den normala temperaturen för en specifik ort. Graddagar för uppvärmning är ett mått som används i energisammanhang för att uppskatta behovet av uppvärmning i bostäder och kontor. Det är skillnaden mellan dygnsmedeltemperaturen och tröskelvärdet 17 °C, summerat över ett helt år.

Senast uppdaterad: 2022-02-07