Gå direkt till sidans innehåll

Globalstrålning

Nyckeltal SE.1.1.7

Uppgifterna på globalstrålning som redovisas här är beräknade utifrån mätningar vid Miljöförvaltningens meteorologiska mast i Heleneholm i Malmö.

Globalstrålning i Malmö

Rad-id Mätområde Datum Värde (kWh/m²)

0

Störst under perioden

1992

1168

1

Standardnormalvärde 1961-1990

1992

972,9

2

Störst under perioden

2022

1168

3

Standardnormalvärde 1961-1990

2022

972,9

4

Minst under perioden

1992

791,2

5

Minst under perioden

2022

791,2

6

Årsvärde

1992

964,4

7

Årsvärde

1993

883,8

8

Årsvärde

1994

928,8

9

Årsvärde

1995

942,8

10

Årsvärde

1996

857,6

11

Årsvärde

1997

899,8

12

Årsvärde

1998

791,2

13

Årsvärde

1999

1020

14

Årsvärde

2000

1039

15

Årsvärde

2001

1014

16

Årsvärde

2002

976,3

17

Årsvärde

2003

1016

18

Årsvärde

2004

925,1

19

Årsvärde

2005

1027

20

Årsvärde

2006

1011

21

Årsvärde

2007

979,4

22

Årsvärde

2008

1078

23

Årsvärde

2009

1104

24

Årsvärde

2010

978,3

25

Årsvärde

2011

1018

26

Årsvärde

2012

1016

27

Årsvärde

2013

1057

28

Årsvärde

2014

1020

29

Årsvärde

2015

1035

30

Årsvärde

2016

1065

31

Årsvärde

2017

1035

32

Årsvärde

2018

1115

33

Årsvärde

2019

1067

34

Årsvärde

2020

1168

35

Årsvärde

2021

1089

36

Årsvärde

2022

1125

Datakälla: Miljöförvaltningen och SMHI

Kommentar

Diagrammet redovisar ackumulerad globalstrålning för hela år. År 2022 uppvisar en av de högsta globalstrålningsvärden i Malmö under hela den redovisade perioden. En ökande trend avseende globalstrålningen kan utläsas av diagrammet då globalstrålningen i princip legat över standardnormalvärdet för år 1961-1990 alltsedan år 2000.

Globalstrålning är den totala mängden solstrålning som träffar en horisontell yta och är summan av den direkta solstrålningen och den diffusa strålningen från övriga himlavalvet. Den blå linjen visar medelvärdet av globalstrålningen för åren 1961-1990 i Malmö, enligt SMHI:s uppgifter.

Senast uppdaterad: 2023-03-09