Gå direkt till sidans innehåll

Avfall under kommunalt ansvar

Indikator MP.12.2.1

VA SYD har hand om avfallshanteringen i Malmö och Burlöv. Statistiken är hämtad från deras uppföljningar av Kretsloppsplan 2021-2030.

Total mängd insamlat avfall per invånare

Rad-id Datum Värde (kg/person)

0

2017

427,0

1

2018

430,0

2

2019

421,0

3

2020

415,0

4

2021

425,0

Datakälla: VA SYD

Kommentar

Mängden avfall under kommunalt ansvar uppgick år 2021 till 425 kg/person vilket är en ökning jämfört med föregående år. Det blå fältet visar målnivån i Kretsloppsplan 2021-2030, att avfall under kommunalt ansvar ska minska med 30 procent till år 2030, vilket innebär 294,7 kg/person beräknat utifrån basåret 2019.

Hos Avfall Sverige finns mer information om avfall under kommunalt ansvar, se länk nedan. För mer detaljerad information om avfallsmängder i Malmö se även länkar nedan.

Senast uppdaterad: 2022-11-01