Gå direkt till sidans innehåll

Avfall under kommunalt ansvar

Indikator MP.12.2.1

VA SYD har hand om avfallshanteringen i Malmö och Burlöv. Statistiken är hämtad från deras uppföljningar av Kretsloppsplan 2021-2030.

Total mängd insamlat avfall per invånare

Datakälla: VA SYD
Trend:
Försämring Försämring sedan 2019
Senaste värdet:
425,0 kg/person (2021)
Utgångsvärde:
421,0 kg/person (2019)
Mål 2030:
294,7 kg/person (2030)

Kommentar

Mängden avfall under kommunalt ansvar uppgick år 2021 till 425 kg/person vilket är en ökning jämfört med föregående år. Det blå fältet visar målnivån i Kretsloppsplan 2021-2030, att avfall under kommunalt ansvar ska minska med 30 procent till år 2030, vilket innebär 294,7 kg/person beräknat utifrån basåret 2019.

Hos Avfall Sverige finns mer information om avfall under kommunalt ansvar, se länk nedan. För mer detaljerad information om avfallsmängder i Malmö se även länkar nedan.

Senast uppdaterad: 2022-11-01