Gå direkt till sidans innehåll

Insamlat grovavfall

Indikator MP.12.2.5

VA SYD har hand om avfallshanteringen i Malmö och Burlöv. Statistiken är hämtad från deras uppföljningar av Kretsloppsplan 2021-2030.

Total mängd insamlat grovavfall per invånare

Datakälla: VA SYD
Trend:
Försämring Försämring sedan 2019
Senaste värdet:
67,6 kg/person (2021)
Utgångsvärde:
62,9 kg/person (2019)
Mål:
50,3 kg/person (2030)

Kommentar

Den insamlade mängden grovavfall har ökat något under de två senaste åren och ligger på 67,6 kg/invånare år 2021. Det blå fältet visar målnivån i Kretsloppsplan 2021-2030, att grovavfallet som kommunen samlar in ska minska med 20 procent till år 2030, vilket innebär 294,7 kg/person beräknat utifrån basåret 2019.

Senast uppdaterad: 2022-11-01