Gå direkt till sidans innehåll

Insamlad mängd restavfall

Indikator MP.12.2.6

VA SYD har hand om avfallshanteringen i Malmö och Burlöv. Statistiken är hämtad från deras uppföljningar av Kretsloppsplan 2021-2030.

Total mängd insamlat restavfall per invånare

Datakälla: VA SYD
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2019
Senaste värdet:
172,0 kg/person (2021)
Utgångsvärde:
185,0 kg/person (2019)
Mål 2030:
92,5 kg/person (2030)

Kommentar

Mängden restavfall per invånare i Malmö och Burlöv uppgick år 2021 till 172 kg. Detta är samma mängd som året innan men en minskning med 13 kg sedan år 2019 vilket är basåret för målet. Det blå fältet visar målnivån i Kretsloppsplan 2021-2030, att restavfallsmängderna ska minska med 50 procent till år 2030, vilket innebär 92,5 kg/invånare beräknat utifrån basåret 2019.

Restavfall är det avfall som slängs i den vanliga soppåsen. Två tredjedelar av denna soppåse består enligt VA SYDs plockanalyser av felsorterat material. Det felsorterade avfallet skulle kunna gå till materialåtervinning eller återanvändning istället för energiåtervinning. Energin i restavfallet tas tillvara som värme till fjärrvärmesystemet genom förbränning i Sysav:s anläggning.

För mer detaljerad information om restavfall, matavfall, returpapper och förpackningar i Malmö se länkar nedan.

Senast uppdaterad: 2022-11-01