Gå direkt till sidans innehåll

Återvinning av förpackningar

Nyckeltal SE. 11.2. 3

Förpacknings- och tidningsinsamlingen ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar på uppdrag av de företag som säljer dessa i Sverige. Nedanstående statistik är hämtad från dem. Uppgifter från VA SYDs fastighetsnära insamling har även lagts till.

Återvinning av förpackningar i glas, metall, papper och plast samt tidningar

Datakälla: Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB och VA SYD
Trend:
Försämring Försämring sedan 2006
Senaste värdet:
57,32 kg/invånare (2022)
Utgångsvärde:
92,37 kg/invånare (2006)

Kommentar

Under år 2022 minskade insamlingen av förpackningar och tidningar med drygt 4 kg per person jämfört med året innan. Den främsta orsaken till minskningen, står tidningar för vilka minskat med 1,5 kg per person. Total sedan år 2006 har insamlingen av tidningar minskat med nästan 64 kg per person eller 90 procent. Även insamlingen av pappersförpackningar och glas har minskat med 1 kg per person vardera under år 2022. Den insamlade mängden pappersförpackningar minskade med 0,4 kg per person jämfört med föregående år. Plastförpackningarna minskade med 0,2 kg medan metallförpackningarna ligger på ungefär samma nivå som året innan.

Orsaken till de totalt sett minskande mängderna insamlat material till återvinning beror främst på att mängderna insamlade tidningar har minskat i stor omfattning. Detta beror på att mängden tidningar och tidningspapper på marknaden har minskat kraftigt under den redovisade mätperioden dels beroende på tidigare lågkonjunktur samt även på övergången till digitala medier.

Mängden insamlade förpackningar har totalt sett däremot ökat från drygt 21 kg per invånare år 2006 till drygt 50 kg per invånare år 2022. Många förpackningar återvinns dock inte och plockanalyser under år 2015-2018 visar på att varje invånare årligen slänger ungefär 60 kg förpackningar i restavfallet.

Från 2009 är även mjuka plastförpackningar inräknade i statistiken, vilket förklarar den kraftiga ökningen inom denna fraktion mellan år 2008 och 2009.

Statistiken anges av FTI i kilo per fast boende invånare i kommunen och år (31 december samma år). I mängderna ingår även insamlingen från den fastighetsnära insamlingen. Förändringar sker inom insamlingsområdet och för år 2021 och 2022 är uppgifterna hämtade från VA SYD som år 2024 kommer att få ansvar för insamlingen av förpackningar.

Senast uppdaterad: 2023-06-05