Gå direkt till sidans innehåll

Matavfall

Nyckeltal SE. 11.2. 4

VA SYD har hand om avfallshanteringen i Malmö och följer årligen upp hur mycket avfall som samlas in. Nedanstående statistik är hämtad från deras uppföljningar.

Total mängd insamlat matavfall

Datakälla: VA SYD
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2010
Senaste värdet:
15,27 kton (2022)
Utgångsvärde:
1,56 kton (2010)

Kommentar

Mängden insamlat matavfall minskade något under år 2022 och uppgick till 15,3 kton. Den insamlade mängden matavfall har ökat alltsedan införandet av matavfallssortering påbörjades år 2010. Ungefär 51 procent av allt matavfall samlas för närvarande in i Malmö och Burlöv.

En stor andel av hushåll och verksamheter i Malmö har möjlighet att sortera ut matavfall men ännu inte alla. En ökad potential finns hos verksamheter i Malmö där andelen som kan sortera ut matavfall uppgår till 89 procent. I flerfamiljsfastigheter är andelen som har matavfallsinsamling idag 99 procent och inom villabebyggelsen har i princip alla möjlighet att sortera ut matavfallet.

Matavfallet som samlas in används för att producera biogas. Det som sedan återstår i biogasanläggningen är ett näringsrikt och rent slam som kan användas som växtnäring i lantbruket och ersätta konstgödsel.

Senast uppdaterad: 2023-06-28