Gå direkt till sidans innehåll

Matsvinn

Nyckeltal SE. 11.2. 5

VA SYD har hand om avfallshanteringen i Malmö och följer årligen upp hur mycket avfall som samlas in. Nedanstående statistik är hämtad från deras uppföljningar.

Mängden mat som slängs i onödan

Datakälla: VA SYD
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2012
Senaste värdet:
13,9 kg/person (2022)
Utgångsvärde:
26 kg/person (2012)

Kommentar

Matsvinnet uppgick år 2022 till 13,9 kg/person i Malmö, vilket är det lägsta värdet sedan mätningarna började år 2012. Under samma tidsperiod har arbetet med att införa matavfallssortering varit intensivt i Malmö och minskningen av matsvinnet har troligen varit en positiv effekt av denna utsortering. Även den uppmärksamhet matsvinn har fått i media samt i olika kampanjer under senare år har troligen bidragit till minskningen.

Under år 2018 ökade matsvinnet och uppgick till 34 kilogram per person, vilket är det högsta värdet för den redovisade perioden. Detta är anmärkningsvärt då tidigare år (och även senare år) visar på en minskande trend. Anledningen till ökningen är oklar och under år 2019 gjordes ingen undersökning. Däremot genomfördes under år 2020 ett större antal plockanalyser så tillförlitligheten i statistiken ökade. Uppgifterna för åren 2019-2022 baseras på föregående års uppgifter med justering för förändrat invånarantal.

Matsvinn är det onödiga matavfallet, det som kunde ha ätits upp om det hade tagits omhand på rätt sätt. Uppföljningen sker genom så kallade plockanalyser av både rest- och matavfallet. Där undersöks hur mycket ätbar mat som kastats bland avfallet.

Plockanalyser är en vedertagen metod för att mäta avfall. Det finns dock en risk i att utfallet vid plockstationerna kan variera mycket mellan gångerna. Detta kan då slå igenom extra mycket i resultatet då endast en liten mängd avfall skalas upp till att gälla alla invånare. Detta kan också vara en förklaring till resultatet för år 2018.

Senast uppdaterad: 2023-06-09