Gå direkt till sidans innehåll

Mål 5

Indikatorer MP. 5

Hälsofarlig exponering har minskat avsevärt i Malmö.

Nivån för hälsofarlig exponering definieras av de svenska miljömålen.

Det finns många faktorer som kan påverka människans hälsa. Malmö stad ska arbeta för att minska Malmöbornas exponering för skadliga ämnen i linje med stadens kemikaliearbete. Luftföroreningshalter och bullernivåer ska ligga på en nivå som ger förutsättningar för god hälsa, trivsel och rekreation.

Senast uppdaterad: 2023-11-28