Gå direkt till sidans innehåll

Mål 10

Indikatorer MP. 10

Värna Malmös odlingslandskap och bruka det hållbart.

Mark är en viktig naturresurs. Hur den planeras och används får konsekvenser över lång tid. Jordbruksmarken i Malmö är bland Sveriges bästa. Denna behöver värnas för att bland annat säkra en fortsatt långsiktig matproduktion. Metoderna för att bruka jordbruksmarken ska anpassas så att de bevarar och utvecklar markens kvalitet och dess naturvärden.

Senast uppdaterad: 2024-05-22