Gå direkt till sidans innehåll

Antal småbiotoper i odlingslandskapet.

Indikatorer MP. 10. 2

Trenden för denna indikator kan inte bedömas än. En första kartläggning kommer ett ske under år 2024.

En kartläggning av nuläget kommer att göras under år 2024. Trenden för indikatorn ovan kan därför ännu ej bedömas.

Indikatorn nedan används för uppföljningen av mål 10 i miljöprogrammet. Mer detaljerad information om miljötillståndet finns i temaområden i menyn här bredvid, se även specifik länk längst ned på indikatorsidan.

Senast uppdaterad: 2024-05-22