Gå direkt till sidans innehåll

Nedskräpning

Indikator MP.12.2.7

VA SYD har hand om avfallshanteringen i Malmö och Burlöv. Statistiken är hämtad från deras uppföljningar av Kretsloppsplan 2021-2030.

Antal skräpföremål per 10 kvadratmeter

Datakälla: VA SYD
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2019
Senaste värdet:
9,7 skräp/10 m² (2021)
Utgångsvärde:
10,8 skräp/10 m² (2019)
Mål 2030:
5,8 skräp/10 m² (2030)

Kommentar

Nedskräpningen uppgick till 9,7 skräpföremål/10 m² år 2021 vilket är en minskning jämfört med basåret 2019 då den uppgick till 10,8 skräp/10 m². Det blå fältet visar målnivån i Kretsloppsplan 2021-2030, att antalet skräp på land och vid vatten ska vara 50 procent färre år 2030, vilket innebär 5,8 skräpföremål/10 m² beräknat utifrån basåret 2019.

Diagrammet är baserat på skräpmätningar i Malmö på Södertull, Möllan, Rörsjöparken samt Värnhemstorget och visar ett genomsnitt av resultatet från dessa fyra områden.

Senast uppdaterad: 2022-11-01