Gå direkt till sidans innehåll

Grovavfall

Nyckeltal SE. 11.1. 7

VA SYD har hand om avfallshanteringen i Malmö och följer årligen upp hur mycket avfall som samlas in. Nedanstående statistik är hämtad från deras uppföljningar.

Total mängd insamlat grovavfall

Datakälla: VA SYD
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2000
Senaste värdet:
13,9 kton (2022)
Utgångsvärde:
23,1 kton (2000)

Kommentar

Under år 2022 minskade den totala mängden insamlat grovavfall och uppgick till 13,9 kton, vilket var den lägsta mängden under den redovisade perioden alltsedan år 2000. Den totala mängden insamlat grovavfall har varierat sedan år 2000 med tre toppar år 2007, 2014 och 2019. År 2000 var mängden insamlat grovavfall högst och uppgick till 23,1 kton. Den ökande befolkningen i Malmö medför däremot att grovavfallsmängderna per person minskar fortare, se nyckeltalet "Restavfall per invånare".

Grovavfall är det avfall som inte får plats i sopkärlen, såsom bokhyllor, bord, soffor och sängar. Energin i grovavfallet tas tillvara som värme till fjärrvärmesystemet genom förbränning i Sysav:s anläggning.

Senast uppdaterad: 2023-06-08