Gå direkt till sidans innehåll

Grovavfall per invånare

Nyckeltal SE. 11.1. 8

VA SYD har hand om avfallshanteringen i Malmö och följer årligen upp hur mycket avfall som samlas in. Nedanstående statistik är hämtad från deras uppföljningar.

Total mängd insamlat grovavfall per invånare

Datakälla: VA SYD
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2000
Senaste värdet:
37,8 kg/person (2022)
Utgångsvärde:
88,9 kg/person (2000)

Kommentar

Mängden grovavfall per invånare i Malmö uppgick år 2022 till 37,8 kg vilket är den lägsta mängden under den redovisade perioden alltsedan år 2000. Minskningen beror dels på att den totala mängden insamlat grovavfall har minskat dels på att Malmös befolkning har ökat, med omkring 5000 personer årligen alltsedan år 2006.

Sedan år 2009 beräknas dessutom detta nyckeltal i enlighet med Avfall Sveriges beräkningssätt där de utgår från ett justerat invånarantal som innebär att hänsyn tas till fritidshus, gästnätter och in-/utpendling i kommunen. Åren dessförinnan beräknas nyckeltalet per fast boende invånare i kommunen och år (31 december samma år).

Grovavfall är det avfall som inte får plats i sopkärlen, såsom bokhyllor, bord, soffor och sängar. Energin i grovavfallet tas tillvara som värme till fjärrvärmesystemet genom förbränning i Sysav:s anläggning.

Senast uppdaterad: 2023-06-08