Gå direkt till sidans innehåll

Avfall per invånare

Nyckeltal SE. 11.1. 2

VA SYD har hand om avfallshanteringen i Malmö och följer årligen upp hur mycket avfall som samlas in. Dessutom följs även insamlad mängd förpackningar och tidningar upp.

Total mängd insamlat avfall per invånare

Datakälla: VA SYD
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2000
Senaste värdet:
406 kg/person (2022)
Utgångsvärde:
474 kg/person (2000)

Kommentar

Den totala mängden avfall per invånare i Malmö minskade under år 2022 och uppgick till 406 kg/person, vilket är den lägsta mängden sedan år 2000, då den redovisade mätserien startar. Jämfört med år 2007, då mängden insamlat avfall per invånare var som störst under den redovisade perioden, har mängden minskat med 28 procent. Det senaste årets minskning beror mycket på att de totala avfallsmängderna minskade tydligt. Minskningen sedan år 2007 beror till stor del även på att de totala avfallsmängderna inte har ökat i samma utsträckning som Malmös befolkningsökning, vilken uppgått till cirka 5000 personer årligen alltsedan år 2006.

Sedan år 2009 beräknas dessutom detta nyckeltal i enlighet med Avfall Sveriges beräkningssätt där de utgår från ett justerat invånarantal som innebär att hänsyn tas till fritidshus, gästnätter och in-/utpendling i kommunen. Åren dessförinnan beräknas nyckeltalet per fast boende invånare i kommunen och år (31 december samma år).

De utsorterade fraktionerna har ökat under åren och här redovisas nu tretton stycken. Uppgifter på förpackningar och tidningar samt övrigt, vilket främst är loppissaker, finns från och med år 2002. År 2007 börjar gips sorteras ur separat medan matavfall och avloppsslam tillkommer år 2010.

Senast uppdaterad: 2023-06-08