Gå direkt till sidans innehåll

Farligt avfall

Nyckeltal SE. 11.1. 6

VA SYD har hand om avfallshanteringen i Malmö och följer årligen upp hur mycket avfall som samlas in. Nedanstående statistik är hämtad från deras uppföljningar.

Total mängd insamlat farligt avfall

Datakälla: VA SYD
Senaste värdet:
946,649 ton (2022)
Utgångsvärde:
352,502 ton (2000)

Kommentar

Den totala insamlade mängden farligt avfall ökade under år 2021 och uppgick till drygt 1100 ton. Det är tre gånger högre än tidigare år då mängden legat kring 350 ton. Orsaken till den stora insamlingsmängden år 2021 beror på att denna fraktion utökats med en del material som VA SYD tidigare inte har haft mätningar på. Bland annat har tryckimpregnerat trä tillkommit vilket år 2021 därför utgör en stor andel av farligt avfall.

Statistiken uppvisar en varierande men dock totalt sett minskande trend mellan år 2000 och 2020. Under åren 2011-2020 har insamlingen av farligt avfall legat på en lite lägre nivå jämfört med 2000-talets första elva år. Om detta är positivt eller negativt är svårt att avgöra då det dels kan bero på en minskad användning av produkter med farliga ämnen dels på att inte allt det farliga avfallet som uppkommer samlas in.

Den insamlade mängden farligt avfall var väldigt låg år 2016 och uppgick endast till knappt 170 ton. Orsaken till den låga insamlingsmängden är oklar men Malmöborna verkade inte slänga det i den vanliga soppåsen då man inte kunde se någon ökning av det farliga avfallet i restavfallet under det året.

För att förhindra att farliga ämnen från avfall sprids är det viktigt att så mycket farligt avfall som möjligt samlas in. Det är dock positivt om så lite produkter som möjligt med farliga ämnen används, så att även mängden farligt avfall som uppstår minimeras.

Senast uppdaterad: 2023-06-08