Gå direkt till sidans innehåll

Avfall

Nyckeltal SE. 11.1. 1

VA SYD har hand om avfallshanteringen i Malmö och följer årligen upp hur mycket avfall som samlas in. Dessutom följs även insamlad mängd förpackningar och tidningar upp.

Total mängd insamlat avfall

Datakälla: VA SYD
Trend:
Försämring Försämring sedan 2000
Senaste värdet:
149 kton (2022)
Utgångsvärde:
123 kton (2000)

Kommentar

Den totala mängden insamlat avfall i Malmö minskade jämfört med året innan, och låg på 149 tusen ton. Det är den lägsta totala mängden sedan år 2005. Totalt sett har mängden avfall varierat mellan 162 och 165 tusen ton under de föregående fem åren. Jämfört med år 2000 har dock den totala mängden insamlat avfall ökat med 21 procent år 2021.

De utsorterade fraktionerna har ökat under åren och här redovisas nu tretton stycken. Uppgifter på förpackningar och tidningar samt övrigt, vilket främst är loppissaker, finns från och med år 2002. År 2007 börjar gips sorteras ur separat medan matavfall och avloppsslam tillkommer år 2010.

Se även nyckeltalen om restavfall, grovavfall och farligt avfall, i menyn ovan, för mer information om dessa fraktioner.

Senast uppdaterad: 2023-07-11