Gå direkt till sidans innehåll

Insamlat grovavfall

Indikator MP.12.2.5

VA SYD har hand om avfallshanteringen i Malmö och Burlöv. Statistiken är hämtad från deras uppföljningar av Kretsloppsplan 2021-2030.

Total mängd insamlat grovavfall per invånare

Rad-id Datum Värde (kg/person)

0

2017

70,1

1

2018

72,3

2

2019

62,9

3

2020

66,4

4

2021

67,6

Datakälla: VA SYD

Kommentar

Den insamlade mängden grovavfall har ökat något under de två senaste åren och ligger på 67,6 kg/invånare år 2021. Det blå fältet visar målnivån i Kretsloppsplan 2021-2030, att grovavfallet som kommunen samlar in ska minska med 20 procent till år 2030, vilket innebär 294,7 kg/person beräknat utifrån basåret 2019.

Senast uppdaterad: 2022-11-01