Gå direkt till sidans innehåll

Avloppsreningsverkens kväveutsläpp

Nyckeltal SE.6.2.5

VA SYD har hand om hanteringen av avloppsvattnet från Malmö och nedanstående uppgifter är hämtade från avloppsreningsverkens miljörapporter.

Utsläpp av totalkväve från Klagshamn och Sjölunda avloppsreningsverk till Öresund.

Rad-id Mätområde Datum Värde (ton)

0

Klagshamn

1990

93

1

Klagshamn

1991

68

2

Klagshamn

1992

41

3

Klagshamn

1993

35

4

Klagshamn

1994

56

5

Klagshamn

1995

53

6

Klagshamn

1996

45

7

Klagshamn

1997

46

8

Klagshamn

1998

40

9

Klagshamn

1999

53

10

Klagshamn

2000

46

11

Klagshamn

2001

57

12

Klagshamn

2002

51

13

Klagshamn

2003

47

14

Klagshamn

2004

57

15

Klagshamn

2005

39

16

Klagshamn

2006

53

17

Klagshamn

2007

68

18

Klagshamn

2008

52

19

Klagshamn

2009

62

20

Klagshamn

2010

64

21

Klagshamn

2011

66

22

Klagshamn

2012

62

23

Klagshamn

2013

85

24

Klagshamn

2014

90

25

Klagshamn

2015

90

26

Klagshamn

2016

78,5

27

Klagshamn

2017

84

28

Klagshamn

2018

63,2

29

Klagshamn

2019

74,57

30

Klagshamn

2020

75,3

31

Klagshamn

2021

87

32

Sjölunda

1990

750

33

Sjölunda

1991

630

34

Sjölunda

1992

840

35

Sjölunda

1993

890

36

Sjölunda

1994

970

37

Sjölunda

1995

940

38

Sjölunda

1996

960

39

Sjölunda

1997

960

40

Sjölunda

1998

1100

41

Sjölunda

1999

750

42

Sjölunda

2000

500

43

Sjölunda

2001

270

44

Sjölunda

2002

320

45

Sjölunda

2003

290

46

Sjölunda

2004

310

47

Sjölunda

2005

360

48

Sjölunda

2006

378

49

Sjölunda

2007

462

50

Sjölunda

2008

385

51

Sjölunda

2009

351

52

Sjölunda

2010

356

53

Sjölunda

2011

369

54

Sjölunda

2012

260

55

Sjölunda

2013

348

56

Sjölunda

2014

422

57

Sjölunda

2015

463

58

Sjölunda

2016

466

59

Sjölunda

2017

499

60

Sjölunda

2018

493

61

Sjölunda

2019

482,7

62

Sjölunda

2020

433,4

63

Sjölunda

2021

561,9

64

Totalt

1990

843

65

Totalt

1991

698

66

Totalt

1992

881

67

Totalt

1993

925

68

Totalt

1994

1026

69

Totalt

1995

993

70

Totalt

1996

1005

71

Totalt

1997

1006

72

Totalt

1998

1140

73

Totalt

1999

803

74

Totalt

2000

546

75

Totalt

2001

327

76

Totalt

2002

371

77

Totalt

2003

337

78

Totalt

2004

367

79

Totalt

2005

399

80

Totalt

2006

431

81

Totalt

2007

530

82

Totalt

2008

437

83

Totalt

2009

413

84

Totalt

2010

420

85

Totalt

2011

435

86

Totalt

2012

322

87

Totalt

2013

433

88

Totalt

2014

512

89

Totalt

2015

553

90

Totalt

2016

544,5

91

Totalt

2017

583

92

Totalt

2018

556,2

93

Totalt

2019

557,3

94

Totalt

2020

508,7

95

Totalt

2021

648,9

Datakälla: VA SYD

Kommentar

Totalt släpptes nästan 650 ton kväve ut från avloppsreningsverken i Malmö under år 2021. Kväveutsläppen från Sjölundaverket har sedan år 2001 totalt sett nästan fördubblats vilket delvis kan hänga samman med en ökande belastning på avloppsreningsverken. Den stora minskningen av kväveutsläppen under åren 1998-2001 beror på att Sjölundaverket byggdes ut med en förbättrad kväveavskiljning under denna period.

Avloppsvattnet från hushåll och verksamheter i Malmö tas omhand och renas i Klagshamn och Sjölunda avloppsreningsverk. Klagshamnsverket behandlar även avloppsvattnet från Vellinge kommun. Sjölundaverket tar även emot avloppsvattnet från Burlövs kommun samt delar av Lomma, Staffanstorp och Svedala kommuner.

Senast uppdaterad: 2022-05-06