Gå direkt till sidans innehåll

Marint mikroskräp

Nyckeltal SE. 6.2. 10

Under år 2015 undersöktes förekomsten av mikroskopiskt skräp i vatten vid flera platser längs Skånes kust. Nedanstående statistik är hämtat från denna undersökning som utfördes av IVL Svenska Miljöinstitutet.

Mikroskopiskt skräp runt Skånes kust

Datakälla: IVL Svenska Miljöinstitutet
Senaste värdet:
0,22 mikroskräp/m³ (2015)
Utgångsvärde:
0,22 mikroskräp/m³ (2015)

Kommentar

Koncentrationen av mikroskräp vid Malmö Industrihamn uppgick till 48,64 mikroskräp/m³ vilket är avsevärt högre än på de andra stationerna. I diagrammet ovan redovisas därför inte Industrihamnens resultat fullt ut. Vid provtagningen av stationerna i Öresund rådde frånlandsvind förutom vid Industrihamnen då det rådde pålandsvind vilket skulle kunna vara en förklaring till den högre koncentrationen av mikroskräp.

Diagrammet ovan redovisar endast de stationer som ligger i Öresund. På övriga stationer längs Skånes syd- och östkust var koncentrationen av mikroskräp generellt lägre. Diagrammet redovisar mikroskräp >300µm och består av skräpkategorierna plastfibrer, icke syntetiska fibrer och plastpartiklar.

Senast uppdaterad: 2023-10-10