Gå direkt till sidans innehåll

Avloppsreningsverkens blyutsläpp

Nyckeltal SE. 6.2. 12

VA SYD har hand om hanteringen av avloppsvattnet från Malmö och nedanstående uppgifter är hämtade från avloppsreningsverkens miljörapporter.

Utsläpp av bly från Klagshamn och Sjölunda avloppsreningsverk till Öresund.

Datakälla: VA SYD
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 1990
Senaste värdet:
30,7 kg (2023)
Utgångsvärde:
45,0 kg (1990)

Kommentar

Nästan 31 kg bly släpptes ut i Öresund från avloppsreningsverken i Malmö under år 2023. Det var 17,5 kg mer än året innan och jämfört med år 2020 var det en ökning med 10 kg. Totalt sett visar utsläppen av bly en minskade trend under den redovisade perioden. De utsläppta mängderna varierar mycket mellan åren vid både Sjölundaverket och Klagshamnsverket.

Den beräknade utsläppta mängden utgår från faktiska uppmätta värden av metaller i månadsblandprov. Vissa år ligger halterna under analysernas detektionsgräns vilket medför att det detta år saknas värde i diagrammet.

Senast uppdaterad: 2024-05-10