Gå direkt till sidans innehåll

Avloppsreningsverkens kväveutsläpp

Nyckeltal SE.6.2.5

VA SYD har hand om hanteringen av avloppsvattnet från Malmö och nedanstående uppgifter är hämtade från avloppsreningsverkens miljörapporter.

Utsläpp av totalkväve från Klagshamn och Sjölunda avloppsreningsverk till Öresund.

Rad-id Avloppsreningsverk Senaste värdet (ton) Datum

0

Totalt

 648,9

2021

1

Klagshamn

 87

2021

2

Sjölunda

 561,9

2021

Datakälla: VA SYD

Kommentar

Totalt släpptes nästan 650 ton kväve ut från avloppsreningsverken i Malmö under år 2021. Kväveutsläppen från Sjölundaverket har sedan år 2001 totalt sett nästan fördubblats vilket delvis kan hänga samman med en ökande belastning på avloppsreningsverken. Den stora minskningen av kväveutsläppen under åren 1998-2001 beror på att Sjölundaverket byggdes ut med en förbättrad kväveavskiljning under denna period.

Avloppsvattnet från hushåll och verksamheter i Malmö tas omhand och renas i Klagshamn och Sjölunda avloppsreningsverk. Klagshamnsverket behandlar även avloppsvattnet från Vellinge kommun. Sjölundaverket tar även emot avloppsvattnet från Burlövs kommun samt delar av Lomma, Staffanstorp och Svedala kommuner.

Senast uppdaterad: 2022-05-06