Gå direkt till sidans innehåll

Avloppsreningsverkens fosforutsläpp

Nyckeltal SE. 6.2. 6

VA SYD har hand om hanteringen av avloppsvattnet från Malmö och nedanstående uppgifter är hämtade från avloppsreningsverkens miljörapporter.

Utsläpp av totalfosfor från Klagshamn och Sjölunda avloppsreningsverk till Öresund.

Rad-id Avloppsreningsverk Senaste värdet (ton) Datum

0

Totalt

 17,15

2022

1

Klagshamn

 1,8

2022

2

Sjölunda

 15,35

2022

Datakälla: VA SYD

Kommentar

Totalt släpptes det ut drygt 17 ton fosfor från avloppsreningsverken i Malmö år 2022. Sedan år 2000 har de totala utsläppen legat på mellan 9 och 16 ton men har alltså ökat något det senaste två åren. I början av 1990-talet byggdes Klagshamnsverket ut med fosforavskiljning vilket tydligt avspeglar sig i diagrammet ovan.

Avloppsvattnet från hushåll och verksamheter i Malmö tas omhand och renas i Klagshamn och Sjölunda avloppsreningsverk. Klagshamnsverket behandlar även avloppsvattnet från Vellinge kommun. Sjölundaverket tar även emot avloppsvattnet från Burlövs kommun samt delar av Lomma, Staffanstorp och Svedala kommuner.

Senast uppdaterad: 2023-04-04