Gå direkt till sidans innehåll

Utsläpp till vatten

Delområde SE. 6. 2

Beräkningar av näringsämnestillförseln till Öresund från olika källor görs årligen och visas här. Även utsläppen av orenat avloppsvatten, antalet oljeutsläpp i Malmös vattenområde samt marint mikroskräp kring Skåne redovisas.

Senast uppdaterad: 2024-05-10