Gå direkt till sidans innehåll

Nedskräpning

Indikator MP.12.2.7

VA SYD har hand om avfallshanteringen i Malmö och Burlöv. Statistiken är hämtad från deras uppföljningar av Kretsloppsplan 2021-2030.

Antal skräpföremål per 10 kvadratmeter

Rad-id Datum Värde (skräp/10 m²)

0

2018

15,4

1

2019

10,8

2

2020

10,8

3

2021

9,7

Datakälla: VA SYD

Kommentar

Nedskräpningen uppgick till 9,7 skräpföremål/10 m² år 2021 vilket är en minskning jämfört med basåret 2019 då den uppgick till 10,8 skräp/10 m². Det blå fältet visar målnivån i Kretsloppsplan 2021-2030, att antalet skräp på land och vid vatten ska vara 50 procent färre år 2030, vilket innebär 5,8 skräpföremål/10 m² beräknat utifrån basåret 2019.

Diagrammet är baserat på skräpmätningar i Malmö på Södertull, Möllan, Rörsjöparken samt Värnhemstorget och visar ett genomsnitt av resultatet från dessa fyra områden.

Senast uppdaterad: 2022-11-01