Gå direkt till sidans innehåll

Nedskräpning

Indikator MP. 12.2. 7

VA SYD har hand om avfallshanteringen i Malmö och Burlöv. Statistiken är hämtad från deras uppföljningar av Kretsloppsplan 2021-2030.

Antal skräpföremål per 10 kvadratmeter

Rad-id Datum Värde (skräp/10 m²)

0

2018

15,4

1

2019

10,8

2

2020

10,8

3

2021

9,7

4

2022

14,6

Datakälla: VA SYD

Kommentar

Nedskräpningen uppgick till14,6 skräpföremål/10 m² år 2022 vilket är en ökning jämfört med föregående år då den uppgick till 9,7 skräp/10 m². Det är även en ökning jämfört med basåret 2019 då nedskräpningen uppgick till 10,8 skräp/10 m². Det blå fältet visar målnivån i Kretsloppsplan 2021-2030, att antalet skräp på land och vid vatten ska vara 50 procent färre år 2030, vilket innebär 5,8 skräpföremål/10 m² beräknat utifrån basåret 2019.

Diagrammet är baserat på fem skräpmätningar i Malmö samt två i Burlöv och visar ett genomsnitt av resultatet från dessa sju områden. I Malmö genomfördes skräpmätningarna på Södertull, Möllevången, Rörsjöparken, Värnhemstorget samt Ribergsborgsstanden och i Burlöv gjordes de i Arlövs tätort samt på Tågarps hed.

Senast uppdaterad: 2023-11-20