Gå direkt till sidans innehåll

N13B Gymnasium utan avvikelse

Nyckeltal SE.8.7.5.4

Andel inventerade kemi- och/eller laboratoriesalar som uppfyller miljöbalkens krav vid första tillsynsbesök, det vill säga gymnasium utan avvikelse (målvärde 100 procent)

Datakälla: rektorer för gymnasieskolor
Mål:
100 % (2030)

Kommentar

Inventering av gymnasiesalar ska påbörjas år 2022 enligt handlingsplanen.

Senast uppdaterad: 2022-03-15