Gå direkt till sidans innehåll

Miljöövervakning

Åtgärdsområde SE. 8.7. 8

Övervaka miljögifter, utveckla uppströmsarbete samt samarbete och forskning

I det lokala arbetet för hållbar utveckling behövs information om hur kemikalier används, hur miljögifter sprids, i vilka halter olika ämnen förekommer och hur de påverkar människan. Utan sådan kunskap går det inte att värdera de risker som en miljöpåverkan lokalt för med sig och inte heller att prioritera olika insatser.

Senast uppdaterad: 2024-01-20