Gå direkt till sidans innehåll

Å21 Samarbete och forskning

Åtgärd SE.8.7.8.3

Samarbeta med Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne och nationell expertis så att aktuell forskning på bästa sätt kan användas för prioritering av övervaknings- och åtgärdsinsatser.

Åtgärdsstatus:
Genomförs kontinuerligt Genomförs kontinuerligt
Styrdokument:
Handlingsplan Malmö stads strategiska kemikaliearb 2022-2030

Urvalet av ämnen är svårt eftersom det teoretiskt finns tusentals farliga kemiska ämnen i miljön. I realiteten begränsas dock de praktiska och ekonomiska möjligheterna till ett antal ämnesgrupper som miljöforskningen pekat ut som särskilt angelägna. Exempel är tungmetaller samt PCB, dioxiner, PAH:er, ftalater, bromerade flamskyddsmedel, PFAS-ämnen, bekämpningsmedel och olika klorerade ämnen. Områden där ett ökande intresse märks är mikroplaster, nanomaterial och effektrelaterade studier som till exempel fiskhälsa.

Ansvarig organisation
Senast uppdaterad: 2022-03-15