Gå direkt till sidans innehåll

Handlingsplan för det strategiska kemikaliearbete 2022-2030

Åtgärdsområde SE. 8. 7

"Handlingsplan för Malmö stads strategiska kemikaliearbete 2022-2030" har antagits i kommunstyrelsen den 9 februari 2022.

Handlingsplan för Malmö stads strategiska kemikaliearbete 2022- 2030 är ett verktyg för att minska användningen av farliga kemiska ämnen och på så sätt minska Malmöbornas exponering för farliga kemiska ämnen, genom åtgärder där Malmö stad har rådighet.

Handlingsplanen har föregåtts av handlingsplanen Kemikalieplan med fokus på barn och unga 2017-2019 och är en fortsättning på det arbetet. Syftet med handlingsplanen är att minska användningen av farliga kemiska ämnen och på så sätt minska Malmöbornas exponering för farliga ämnen genom åtgärder där Malmö stad har rådighet. Med rådighet menas här befogenhet att påverka. Malmö stad har bara rådighet inom vissa områden. Ett visst fokus kommer fortsatt även vara på barn och unga eftersom de är mer känsliga för farliga kemiska ämnen än vuxna. Handlingsplanen kommer vara ett betydelsefullt verktyg i arbetet för ett kemikaliesmartare Malmö för att i förlängningen kunna bidra till Malmö stads mål, det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och FN:s globala hållbarhetsmål som rör kemikalieområdet

Senast uppdaterad: 2024-02-09