Gå direkt till sidans innehåll

Å20 Utveckla uppströmsarbete

Åtgärd SE.8.7.8.2

Utveckla uppströmsarbetet för att minska påverkan på avloppsreningsverkens slam och för att underlätta för en hållbar fosforåterföring. Öka kunskaper om föroreningar i dagvatten, avloppsvatten och Öresund.

Åtgärdsstatus:
Genomförs kontinuerligt Genomförs kontinuerligt
Styrdokument:
Handlingsplan Malmö stads strategiska kemikaliearb 2022-2030

Malmös vatten ska vara renare och utsläppen av föroreningar behöver minska. Med dag- och avloppsvatten följer bland annat läkemedelsrester och mikroplaster. Miljönämnden och tekniska nämnden har enligt Budget 2018 i uppdrag att kartlägga förekomsten av föroreningar av plast, mikroplast och läkemedelsrester i Malmös vatten och lämna förslag på åtgärder. Det finns därför anledning att följa upp och eventuellt vidta åtgärder som följd av resultatet av kartläggningen.

Ansvarig organisation
Senast uppdaterad: 2022-03-15