Gå direkt till sidans innehåll

N12A Inventerade grundskolesalar

Nyckeltal SE.8.7.5.1

Andel kemi- och/eller laboratoriesalar som inventerats (målvärde 100 procent).

Datakälla: rektorer inom grundskolan
Mål:
100 % (2030)

Kommentar

Inventering av grundskolesalar ska påbörjas år 2022 enligt handlingsplanen.

Senast uppdaterad: 2022-03-15