Gå direkt till sidans innehåll

Å14 Kemikalieanvändning

Åtgärd SE.8.7.5.14

Sammanställ stadens kemikalieanvändning och kommunicera resultatet till förvaltningar och bolag.
Har en sammanställning tagits fram?
Har resultatet kommunicerats till förvaltningar och bolag?

Åtgärdsstatus:
Påbörjad Påbörjad
Styrdokument:
Handlingsplan Malmö stads strategiska kemikaliearb 2022-2030
Avslutas senast:
2030

Det är av intresse att få en samlad bild över kemikalieanvändningen inom Malmö stads organisation, i den mån som är möjlig att göra, för att får ett underlag till det fortsatta arbetet med kemikaliefrågorna.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Senast uppdaterad: 2022-03-15