Gå direkt till sidans innehåll

Å14 Kemikalieanvändning

Åtgärd SE. 8.7.5. 14

Sammanställ stadens kemikalieanvändning och kommunicera resultatet till förvaltningar och bolag.
Har en sammanställning tagits fram?
Har resultatet kommunicerats till förvaltningar och bolag?

Åtgärdsstatus:
Påbörjad Påbörjad
Styrdokument:

Handlingsplan Malmö stads strategiska kemikaliearb 2022-2030

Avslutas senast:
2030

Det är av intresse att få en samlad bild över kemikalieanvändningen inom Malmö stads organisation, i den mån som är möjlig att göra, för att får ett underlag till det fortsatta arbetet med kemikaliefrågorna.

Resultat

Under år 2022 påbörjades en inventering av samtliga förvaltningars kemikalier. Många kemikalier rensades ut och kasserades.

Under år 2024 kommer kemikaliehanteringssystemet att införas i Malmö stad. Då det är på plats kan stadens kemikalieanvändning lättare följas upp.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Senast uppdaterad: 2024-02-09