Gå direkt till sidans innehåll

N13A Inventerade gymnasiesalar

Nyckeltal SE. 8.7.5. 3

Andel kemi- och/eller laboratoriesalar i gymnasium som inventerats (målvärde 100 procent).

Datakälla: rektorer för gymnasieskolor
Mål:
100 % (2030)

Kommentar

Viss inventering utfördes under 2022. Under 2024 kommer arbetet att fortsätta, i och med införandet av kemikaliehanteringssystemet.

Senast uppdaterad: 2024-02-09